Brechtje Vossenberg
‘Het recht gebruiken om mensen te helpen.’

Brechtje Vossenberg (1980)

< >

Brechtje Vossenberg is gespecialiseerd in bijstand aan slachtoffers van misdrijven en mensenrechtenschendingen, zowel in strafrechtelijke als civiele procedures; tot medio 2016 werkte zij ook als strafrechtadvocaat. Zij voert daarnaast namens slachtoffers procedures bij internationale instellingen, zoals de verschillende VN-verdragscomités. Voordat zij bij Prakken d’Oliveira kwam, werkte zij bij het Cambodjatribunaal in Phnom Penh (ECCC).  

Advocaat sinds 2011

Nevenfuncties
Aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

E-mail

bvossenberg@prakkendoliveira.nl

In de media