Brechtje Vossenberg
‘Het recht gebruiken om mensen te helpen.’

Brechtje Vossenberg (1980)

< >

Brechtje Vossenberg is gespecialiseerd in bijstand aan slachtoffers van misdrijven en mensenrechtenschendingen, zowel in strafrechtelijke als civiele procedures. Zij staat onder meer veel slachtoffers en nabestaanden bij in complexe civiele procedures tegen de Staat. Daarnaast voert zij namens slachtoffers procedures bij internationale instellingen, zoals de verschillende VN-verdragscomités. In strafzaken staat zij slachtoffers bij van, met name, ernstige gewelds- en zedenzaken. Voordat zij bij Prakken d’Oliveira kwam, werkte zij bij het Cambodjatribunaal in Phnom Penh (ECCC); tot medio 2016 werkte zij ook als strafrechtadvocaat. 

Advocaat sinds 2011

Nevenfuncties
Aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

E-mail

bvossenberg@prakkendoliveira.nl

In de media