Prof. Göran Sluiter
‘Geef niet op!’

Prof. Göran Sluiter (1970)

< >

Göran Sluiter is gespecialiseerd in strafrecht, internationaal recht en internationaal strafrecht. Hij vertegenwoordigt cliënten op alle aspecten van die rechtsgebieden in nationale en internationale procedures. In zijn aanpak van zaken maakt hij optimaal gebruik van zijn jarenlange ervaring als rechter-plaatsvervanger en zijn wetenschappelijk kennis van het vakgebied opgedaan in zijn nevenfunctie als hoogleraar.

Advocaat sinds 2010

Nevenfunctie
Hoogleraar internationaal straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam.

E-mail
gsluiter@prakkendoliveira.nl

In de media